Pamahalaan, Non-Profit at Serbisyong Pampubliko

Pamahalaan, Non-Profit at Serbisyong Pampubliko

Ang pamahalaan ay isang sistema kung saan pinamamahalaan ang isang estado o komunidad. Ang isang nonprofit ay isang organisasyon na gumagamit ng mga sobrang kita upang makamit ang mga layunin nito sa halip na ipamahagi ang mga ito bilang tubo o mga dibidendo. Ang serbisyong pampubliko ay isang serbisyong ibinibigay ng pamahalaan sa mga taong naninirahan sa loob ng nasasakupan nito, direkta man o sa pamamagitan ng pagpopondo sa pribadong probisyon ng mga serbisyo.

Mga tampok na employer
Galugarin ang Mga Karera sa Gobyerno, Non-Profit at Serbisyong Pampubliko
Mga spotlight
Itinatampok na mga trabaho
Mga Kamakailang Post