Kaligtasan

Tiyaking sinusunod ang mga protocol sa kaligtasan upang mabawasan ang mga panganib at lumikha ng isang ligtas na kapaligiran para sa lahat ng indibidwal na kasangkot.

Gusto mong makuha ang kasanayang ito?
Mayroon ka nang ganitong kasanayan?

MGA DAAN NG KARERA

MGA KURSO AT PROGRAMA PARA SA PAGKATUTO Kaligtasan